شرایط و ضوابط

قرارداد خدمات عضویت در سایت Irancorrugated.com

1-           پذیرش ضوابط و شرایط

 • به سایت Com (ایران کاروگیتد دات کام) خوش آمدید! قرارداد عضویت این سایت که از این پس توافقنامه نامیده می شود، تمامی فعالیت ها و همکاری های اعضا ( همانگونه که در پیوست 1 این قرارداد ذکر شده است) و یا هر نوع خدمات مازاد مرتبط ( همانگونه که در پیوست 2 این قرارداد ذکر شده است. ) سایت که ازین به بعد سایت نامیده می شود را مقرر می کند. در مجموع خدماتی که از طریق سایت به شما ارائه می شود از طریق سایت به آدرس www.IranCorrugated.com ، مشخص و معین می شود. ارائه درخواست ثبت نام شما در سایت و یا درخواست سفارش خدمات یا پرداخت هر گونه مبلغی برای هر نوع خدمتی چه به صورت کتبی یا آنلاین در سایت یا چه به صورت آفلاین و یا از طریق نمایندگی های فروش مجاز یا توزیع کنندگان مجاز، به معنای تایید و الزام شما به مفاد این قرارداد است.
 • مفاد این قرارداد، تمامی خدمات را شامل شده و لیست تمامی خدمات و یا در خواست ها را مقرر و مشخص می کند. هرگونه تضاد میان مفاد این قرارداد و سفارش خدماتی که به صورت کتبی میان عضو یا اعضا و سایت امضا می شوند، موجب مستولی شدن مفاد مربوط به لیست خدمات می شود.
 • اگر سفارش خدمات شامل هر نوع طرح عضویت باشد، این قرارداد بلافاصله بعد از 1-پرداخت تمامی حق خدمت 2- تکمیل فرآیند اعتبارسنجی و احراز هویت نافذ است.
 • اگر سفارش خدمات صرفاً شامل یکی از خدمات ارزش افزوده باشد و شما برای هیچ یک از خدمات عضویت ثبت نام نکرده باشید ، باید به طور همزمان، عضو حاضر در سایت باشید مگر آنکه سایت به صورت کتبی پذیرفته باشد. این قرارداد بلافاصله از زمانیکه تمامی حق خدمت را به طور کامل پرداخت کرده باشید، مطابق دوره ی تعیین شده در سفارش خدمات آغاز شده و تا آخرین موعد دوره ی خدمات نیز نافذ خواهد بود، مگر آنکه مدت زمان زودتری بر طبق قرارداد تعیین شده باشد.
 • سایت می تواند قرارداد را در هر زمان بر روی وب سایت Com اصلاح کرده یا تغییر دهد. هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد قرارداد بلافاصله بعد از ثبت بر روی وب سایت نافذ خواهد بود. بعد از ثبت تغییرات، استمرار عضویت شما منوط به پذیرش و تایید مفاد جدید خواهد بود. این قرارداد، تنها از طریق عضو هیأت رییسه مجاز و به صورت کتبی تغییر و اصلاح خواهد شد.
 • خدمات، مواردی را که در قرارداد ذکر شده اند را پشتیبانی میکنند و تمامی قوانین و خط مشی های وب سایت ( شامل لیست محصولات، سیاست ها و قوانین خاص و شرایط قابل اجرا در مورد هر نوع خدمات ارزش افزوده) را در بر می گیرد که تماما بر روی وب سایت منتشر شده و ممکن است ، بارها تجدیدنظر و اصلاح شود. شما می بایست تمامی مفاد قراداد سایت را مطالعه و به طور کامل پذیرفته و متعهد شوید به منظور استمرار عضویت خود، مفاد جدید را تایید و قبول کنید.
 • برخی و یا تعدادی از خدمات سایت می تواند از طریق شرکت های وابسته تامین و پشتیبانی شود. سایت می تواند برخی از خدمات خود را به شرکت های وابسته ای که شما برآن توافق کرده اید، محول کند.

 

2-         اعتبارسنجی و احراز هویت

 • ثبت نام برای عضویت هر یک از خدمات مشروط به اعتبارسنجی و احراز هویت به منظور بررسی اطلاعات ثبت نامی و سایر اطلاعاتی است که از لحاظ سایت مقتضی و لازم می باشد است.

اعتبارسنجی به تطبیق اطلاعات ثبت نامی شرکت اسناد می شود و احراز هویت به تطبیق اطلاعات شخص مرتبط که لیست خدمات سایت به وی ارائه می شود ، دلالت دارد. شما به سایت و شخص ثالثی که مسئول امنیت سایت است اجازه می دهید تا فرآیند های اعتبارسنجی و احراز هویت را  اجرا کند. شما متعهد هستید که تمامی اطلاعات لازم را در اختیار فرآیند اعتبار سنجی قرار دهید.

 • اگر شما در فرآیند اعتبار سنجی برای بار اول مردود شوید، سایت می تواند بنا بر درخواست شما فرآیند را برای بار دوم و چندم و با دریافت هزینه ی 50 دلار آمریکا به ازای هربار انجام تکرار نماید. سایت به هیچ عنوان موظف نیست که فرآیند اعتبار سنجی را بعد از سه ماه یعنی نود روز از آغاز سفارش خدمات شما انجام دهد. اگر شما نتوانید فرآیند را به طور موفقیت آمیز در دوره ی سه ماهه ی ذکر شده به اتمام برسانید، سفارش خدمات شما برای خدمات لغو شده تلقی می شود.
 • اگر شما در فرآیند اعتبار سنجی مردود شوید و سپس سفارش خدمات خود را کنسل نمایید یا حتی اگر شما سفارش خدمات خود را در پایان دوره ی سه ماهه ی ذکر شده لغو کنید، سایت هزینه های خدمت را بر طبق شیوه های ثبت شده در سایت به شما مسترد خواهد کرد. اگرچه سایت این حق را دارد که مبلغ 100 دلار آمریکا به عنوان هزینه های اجرایی فرآیند اعتبار سنجی انجام شده و سایر هزینه های اجرایی از حساب شما کم کند. شما موظف خواهید بود ، اطلاعات دقیق بانکی و حساب خود را برای استرداد در اختیار سایت قرار دهید. اگر نتوانید اطلاعات مورد نیاز را در طی سه ماه فراهم کنید، بدین معنااست که شما از هرگونه مطالبه مبلغ مسترد شده صرف نظر کرده اید و سایت محق دریافت تمامی هزینه های خدمتی پرداخت شده از سوی شما می باشد.
 • هر نوع تغییر در اطلاعات اعتبار سنجی شده، نیاز به اعتبارسنجی با هزینه اعضا دارد. اگر عضوی قادر به پرداخت هزینه نباشد و یا اطلاعات تغییر یافته مورد تایید نباشد، سایت می تواند بنابر صلاحدید خود، تمامی خدمات را بدون استرداد و پرداخت غرامت، معلق یا فسخ نماید.
 • تجدید مجدد عضویت با این شرط قابل اجرا است که فرآیند اعتبار سنجی توسط خود سایت صورت پذیرد. اگر شما خدمات عضویت را برای بیش از یکسال خریداری کرده اید، باید متعهد شوید که به فرآیند اعتبار سنجی به طور سالیانه و سی روز قبل از تاریخ انقضای خدمت خود پایبند هستید.
 • شما توافق می کنید که سایت و شرکت های وابسته ی آن مسئول خطاها و یا حذف اطلاعات در فرآیند اعتبار سنجی نیستند. چه مسامحه ای باشد چه تعمدی.
 • سایت می تواند به صلاحدید خود و تابع اختیارات خود، فرآیند اعتبار سنجی یا هر فرآیند انجام شده ی دیگر را به وسیله نماد یا علامت یا هر وسیله دیگری در معرض نمایش قرار دهد ولی اعضا نمی توانند از نشان ها برای هر هدفی و بدون موافقت کتبی استفاده کنند.
 • به علاوه شما تایید می کنید که علیرغم تکمیل فرآیند اعتبار سنجی یا هر گونه ثبت نام ثانویه به عنوان عضو سایت، وبسایت Iran Corrugated تمامی حقوق خود را برای رد ثبت نام شما یا تعلیق عضویت شما به دلایل انطباقی و داخلی محفوظ می دارد. در صورت بروز چنین اتفاقی، سایت موظف است ظرف مدت 90 روز تمام مبلغ پیش دریافت شده مربوط به خدمات استفاده نشده را به شما باز گرداند.

3-        خدمات 

 • خدمات سایت با توجه به طرح عضویتی که از طریق شرکت عضو انتخاب شده است در پیوست 1 قرارداد، ذکر شده است.
 • خدمات ارزش افزوده در پیوست 2 ذکر شده است.
 • سایت این حق را دارد که خدمات را در هر دو ضمیمه 1 و ضمیمه 2 یا هر یک از عملکردها یا برنامه های مرتبط با آن در هر زمان به طور موقت یا دائم و بدون اطلاع قبلی تغییر ، به روز رسانی ، اصلاح ، محدود یا تعلیق کند. علاوه بر این ، سایت حق معرفی ویژگی ها ، کارکردها یا برنامه های جدید را به خدمات یا نسخه های آینده این سرویس ها را داراست. کلیه ویژگی های جدید ، کاربرد ها ، برنامه های کاربردی ، تغییرات ، ارتقاء و تغییرات توسط این توافق نامه اداره می شود ، مگر اینکه توسط سایت بیان شده باشد. ادامه عضویت یا عدم اعتراض شرکت عضو ، تأیید خدمات جدید طرح های عضویت تلقی می شود.
 • خدمات به افراد حقیقی و حقوقی و شرکت ها یا موسسات مستقل حقوقی ( موسسات حقوقی ، شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی، مالکان انحصاری و غیره) عرضه می شود. این موارد باید دارای نام تجاری و آدرس تجاری باشند و قابلیت اعتبار سنجی را داشته باشند.
 • شرکت عضو موظف است در حفظ و نگهداری اطلاعات عضویتی و رمز کاربری که از طریق سایت برای او جهت استفاده از خدمات مشخص شده است، کوشا باشد. اطلاعات عضویتی و رمز کاربری درباره ی هر حساب منحصر به فرد بوده واعضا می بایست این تعهد را بدهند که خود به تنهایی در قبال اطلاعات حساب شان مسئول هستند. اعضا نباید اجازه ی استفاده ی شخص ثالث از اطلاعات عضویتی و رمز کاربری خود را بدهند. وب سایت در قبال اعضایی که به تعهد خود عمل نکنند اختیار تام خواهد داشت . اعضا باید توجه داشته باشند که استفاده ی چند کاربره از حساب، می تواند خسارت های جبران ناپذیری به سایت و حتی سایر کاربران وارد کند. اگر عضو به این مورد بی اعتنا باشد، سایت این اختیار را دارد که تمامی خدمات را بدون پرداخت غرامت معلق کرده یا خاتمه دهد.
 • سایت این حق را به طور انتخابی دارد تا هر نوع اطلاعات و اسنادی که در بردارنده ی لینک وب سایت است و توسط عضو منتشر می شود یا به سایت ارائه می شود را بررسی و باز بینی کند.( از این پس محتوا نامیده می شود) . انتشار محتوای اعضا به هیچ وجه بدین معنا نیست که سایت حق تصدیق یا تضمین محتواهای اعضا را دارد. اعضا خود مسئول محتوای خود هستند.
 • اگر هر نوع فعالیت عضو بر روی سایت و یا محتوای شرکت اعضا ( شامل محتوایی که از طریق لینک در دسترس باشد) ، از نظر سایت تخطی از قوانین و مقررات و حقوق مشروع شخص ثالث باشد، مفاد این قرارداد مقید می سازد که سایت و یا وابستگان این سایت، محتوای چنین اعضایی را حذف یا بلوکه کرده و یا خدمات آنها را معلق کند.
 • سایت حق همکاری و مساعدت با مراجع دولتی، ماموران و رسیدگی کنندگان غیر دولتی و یا اشخاص ثالث آسیب دیده ؛ به منظور تحقیق و بررسی موارد مجرمانه را محفوظ می داند. به علاوه شرکت می تواند اطلاعات شرکت های عضو را در صورت درخواست قانونی ؛ به منظور بررسی موارد مجرمانه افشا نماید. سایت ، مسئولیتی در قبال زیان های ناشی از این مورد ندارد و اعضا موظف هستند از هرگونه اعمال مجرمانه پرهیز کرده و هیچ گونه ادعایی در صورت افشا سازی اطلاعات از سوی سایت نداشته باشند. در صورت اثبات اعمال ذکر شده، سایت می تواند حساب شرکت عضو را معلق یا مسدود کرده و ملزم به پرداخت هیچ گونه غرامتی نخواهد بود. به علاوه سایت این حق را دارد تا اسناد مرتبط با شکایت و دادخواهی و قانون شکنی شرکت عضو را بر روی سایت منتشر نماید
 • اعضا به موجب این حکم، به سایت مجوز معتبر و انحصاری به منظور الف) انتشار، نمایش ، و یا ارسال تمامی یا بخشی از محتوای عضو و یا هر توافق دیگر ب) لینک، کپی، ذخیره سازی یا ترجمه تمام یا بخشی از محتوای عضو را می دهد.
 • عضو به سایت به طور مستقیم یا غیر مستقیم اختیار می دهد که محتوا را بنابر صلاحدید سایت، به هر صورت و در هر زمان و شرایطی از جانب خودش توسعه دهد. عضو موافقت می کند و متعهد می شود که به تنهایی مسئولیت آن را بر عهده داشته باشد و سایت را کاملاً در برابر هرگونه اقدام ، مسئولیت ، ادعا ، ضرر ، خسارت و هزینه (از جمله هزینه های قانونی) ناشی از یا مرتبط با این مطالبات کاملاً بر حذر بدارد.
 • سایت ، حق اصلاح، تغییر و یا تقویت خدمات ( شامل اصلاح و تغییر رده بندی کالا و غیره ) را در هر زمان که بخواهد دارد.

4-        مدت زمان طرح عضویت     

 • دوره ی خدمت برای هر یک از طرح های عضویت ،یک سال (365) روز از زمان آغاز فعال سازی حساب می باشد. فعال سازی حساب از طریق آدرس ایمیلی که عضو در فرم ثبت نام قید کرده است به وی اطلاع داده می شود.
 • دوره ی خدمت برای خدمات ارزش افزوده می بایست در سفارش خدمات مرتبط مشخص گردد. اگر مدت طرح عضویت شرکت منقضی شده و یا به اتمام رسیده باشد تمامی خدمات مازاد اعتباری نیز به پایان خواهد رسید، مگر آنکه مفاد و شرایط مخصوص به خود برای هر یک از خدمات مازاد اعتباری مشخص شود.
 • این قرارداد زمانیکه تمامی دوره های خدمت آن به اتمام برسد، منقضی می شود، مگر آنکه دوره ی سرآمد براساس مفاد این قرارداد زودتر حادث شود.

 

5-        حق الزحمه و پرداخت ها

 • با توجه به قرارداد خدمات عضویت در سایت در راستای درخواست اعضا و پیرو فرآیند اعتبار سنجی که در بخش 3 به آن اشاره شد، شما متعهد به پرداخت حق الزحمه و بهای طرح های عضویت منتخب خود هستید. تمامی بهای خدمات می بایست به سایت یا نمایندگی های مجاز وابسته که در سفارش خدمات به آن اشاره شده است ، پرداخت شود. شکل پرداخت می تواند به صورت آنلاین، کارت اعتباری، و یا سایر روش های مورد پذیرش و به صورت دلار آمریکا و یا هر نوع ارز مورد پذیرش سایت باشد.
 • هیچ یک از قیمت های خدمات شامل مالیات، عوارض گمرکی، و یا سایر هزینه های دولتی و یا برخی تعهدات مالی نمی شود. شما در قبال، مالیات ها، عوارض گمرکی، هزینه های دولتی و یا تعهدات مالی فروش و یا استفاده از خدمات و به علاوه هر نوع حق الزحمه خدمات مربوط به طرح های عضویت متعهد و مسئول هستید.
 • سایت، حق اصلاح و تغییر ساختارهای قیمت گذاری، شرایط پرداخت و تنزیل و تخفیف قیمت ها را در هر زمان که صلاح بداند، دارد. این چنین تغییراتی در قرارداد، از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

6-          وظایف و مسئولیت های اعضا

 • اعضا متعهد هستند تا تمامی اطلاعات مورد نیاز، اسناد و مجوزها را فراهم کند و تمامی مساعدت ها و همکاری های معقول و لازم را برای انجام خدمات با سایت فراهم کند. اگر شرکت عضو در تحقق موارد فوق قصور کند، موجب تاخیر در تحقق خدمات می شود و سایت تعهدی به دلیل طولانی شدن دوره ی خدمت و در نتیجه خسارت های وارده از آن به اعضا را ندارد.
 • عضو سایت تضمین می کند و متعهد است که:
  • اختیار و قدرت کامل برای ورود به این توافق نامه ، اعطای مجوز و احراز هویت و انجام تعهدات خود را از این پس دارد
  • فعالیت های خود را در وب سایت مطابق با قوانین و مقررات قابل اجرا انجام می دهد
  • ) از این سرویس ها برای جعل و کلاه برداری و یا شرکت در فعالیت های غیرقانونی دیگر (از جمله محدود نکردن ارسال هرزنامه، اجازه استفاده دیگری از اطلاعات ثبت نام تجاری خود برای عضویت در یک سرویس سایت) استفاده نکند.
  • دارای حق قانونی و اختیار تام برای فروش ، توزیع و یا صادر کردن محصولات، کالا ها یا خدماتی که بر روی سایت ثبت شده می باشد.
  • تمامی محتواهای اسناد عضویت، قانونی، صحیح و دقیق و بدون اشتباه و ابهام است.
  • نباید خود را به جای شخص و یا موسسه ی مستقل دیگری معرفی کند.
  • عضو نباید هیچ محصول و خدماتی را که متناقض با خط مشی درج محصولات در سایت است را ثبت نموده یا هرگونه نقض حق طبع ، حق ثبت اختراع ، علائم تجاری ، اسرار تجاری یا سایر حقوق اختصاصی ، حقوق تبلیغ و حریم خصوصی یا سایر حقوق قانونی دیگران را مرتکب شود.
  • محتوای عضو شامل اطلاعات توهین آمیز، افترا آمیز و تهدید آمیز نیست و می بایست فاقد مفاهیم صریح جنسیتی و نامناسب برای شخص نابالغ باشد.
  • اسناد عضو نباید شامل اطلاعات تبعیض آمیز نژادی، جنسیتی، مذهبی و ملیتی باشد.
 • عضو سایت تضمین می کند و متعهد است موارد ذیل را انجام ندهد:
  • کپی برداری و بهره برداری از داده ها و لیست ها و دفاتر راهنمای سایت.
  • اختلال و تخریب در سیستم سخت افزاری و نرم افزاری، داده ها و یا اطلاعات فردی، از طریق توزیع ویروس های کامپیوتری یا سایر کدهای مخرب که موجب اختلال در دستگاه می شود.
  • هر گونه تلاش مبنی بر دسترسی به سیستم های کامپیوتری یا شبکه های سایت و هر نوع فعالیت که موجب آسیب به فعالیت های شبکه می شود.
  • هرگونه اقدام که موجب تخریب در سیستم تحلیل بازخورد سایت می شود ( نظیر ثبت بازخورد مثبت برای خود و یا ثبت بازخورد منفی برای سایر شرکت های عضو از طریق استفاده از اطلاعات عضویتی ثانویه).
 • در خصوص اطلاعاتی که از جانب معرف تجاری مطرح می شود، عضو متعهد است که تمامی تاییدیه ها، رضایت ها و حق فسخ را از سمت شرکای تجاری خود کسب کند به منظور: الف) انجام فعالیت ها به عنوان معرف تجاری ب)قراردادن و انتشار اطلاعات و موارد ارتباطی ج) ارتباط گیری با اشخاص ثالث.
 • عضو می بایست تمامی فعالیت های روی سایت را با توجه به قوانین و مقررات عملی انجام داده و روش های تجاری رایج را بپذیرد و به وظایف تجاری خود به صورت کامل و اخلاقی عمل کند.
 • عضو سایت آگاهانه می پذیرد که سایت در قبال محتوای عضویت یا محتوای منتشر شده توسط اشخاص ثالث؛ هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 • عضو سایت خود به تنهایی در قبال نام تجاری ارائه شده، مسئول است. در این مورد؛ اگر سایت شکایتی مبنی بر نام تجاری دریافت کند؛ این حق را دارد تا بلافاصله حساب شرکت را معلق و یا بلوکه کند. مگر آنکه شرکت، نام تجاری را تغییر داده و فرآیند اعتبار سنجی را با موفقیت طی کند.
 • عضو سایت موافقت می کند سایت و شرکت های وابسته به آن و کارمندان ، نمایندگان و نمایندگان آنها را از هرگونه ضرر و زیان ، خسارت ، اقدامات ، مطالبات و بدهی ها (از جمله هزینه های حقوقی به طور کامل به عنوان غرامت) که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از محتوای عضو آن یا استفاده از خدمات یا ناشی از نقض این موافقتنامه یا شرایط سایت (از جمله مطالبات ناشی از نام تجاری عضو) و از ادعاهای شخص ثالث باشد، بی ضرر نگه دارد. سایت حق دارد به حساب خود،

7-        حدود مسئولیت

 • سایت تعهد می دهد که، خدمات را به طور کامل ارائه دهد. صراحتا، تمامی خدمات قانونی که در متن قرارداد ذکر شده است ، توسط سایت نافذ و مورد تایید است. سایت در قبال شرایط، کیفیت، عملکرد، و صحت خدمات مسئولیتی را قبول نمی کند. اگر سایت تعهد خود را نقض بنماید، موظف است بخش تحت تاثیر واقع شده خدمات را مجدد به جا بیاورد. از لحاظ قانونی ، موارد ذیل 1.7 در انحصار عضو بوده و اصلاحات انحصاری برای نقض موارد مربوط به الزامات سایت، بر مبنای قرارداد خواهد بود.
 • از لحاظ قانونی، سایت مسئولیتی برای ضررهای اتفاقی و غیر مستقیم و کیفری و جزایی و یا ضرر و زیان های بودجه ای، تعلیق تجاری ، و از دست رفتن فرصت های تجاری یا اتلاف داده ها ندارد.
 • عضو متعهد می شود که مانع مسئولیت سایت در قبال اقدامات اشخاص ثالث نشود. اگر عضو از خدمات اشخاص ثالث( نرم افزار یا محصولات مرتبط با خدمات) بهره بگیرد، باید متهعد شود که مانع مسئولیت اشخاص ثالث برای چنین خدماتی نشود.
 • هرگونه اسناد دانلود شده یا احراز شده از طریق انتفاع از خدمات بنابر صلاحدید عضو انجام می شود و خود عضو به تنهایی مسئولیت هرگونه آسیب وضرر به سیستم کامپیوتری یا داده هایی که به واسطه ی دانلود اسناد ایجاد می شود را بر عهده دارد. هیچ یک از اعلامیه ها یا اطلاعات، چه به صورت شفاهی و چه کتبی که از طریق سایت و یا از طریق خدمات برای عضو حاصل می شود؛ تضمین و تعهدی ایجاد نمی کند مگر آنکه یه صورت صریح در قرارداد بیان شود.
 • علی رغم مفاد ذکر شده ی قبل؛ مسئولیت سایت و شرکت های وابسته، کارمندان ، نمایندگان و هر نوع موسسه ای که از سوی سایت فعالیت می کند، نافذ است. با توجه به اینکه عضو برای تمامی مطالبات ناشی از انتفاع خدمات محق است، سایت نباید از میزان حق الزحمه خدمات تخطی کند . تمامی مطالبات ناشی از انتفاع خدمات می بایست ظرف مدت یکسال از تاریخ منازع، بررسی شود.

8-        فسخ

 • هرگاه یکی از موارد شرح داده شده ذیل حادث شود، سایت، حق فسخ توافق را در زمان دلخواه خود دارد و مقتضی است به صورت کتبی به عضو اطلاع رسانی شود.
  • سایت دلایل منطقی داشته باشد مبنی بر اینکه عضو از خدمات در موارد مجرمانه و غیر قانونی بهره برده است.
  • به مجرد شکایت یا دعاوی هر شخص ثالثی، سایت دلایل منطقی برای مطمئن شدن از اینکه عضو قرارداد خود را عمداً یا اساساً نقض کرده است دارد. این مورد بدون هیچ محدودیتی در جایی که که عضو نتوانسته است پس از دریافت محصولات تحویل شده توسط شاکی ، به شاکی پرداخت کند، یا جایی که عضو کالاهایی را تحویل داده است که نتوانند از لحاظ مادی شرایط و توضیحات مندرج در مواد عضو را رعایت کنند.
  • سایت دلایل منطقی در اختیار دارد که عضو درگیر در تولید یا فروش کالاهای نامرغوب و یا هر نوع کالایی که از حقوق قانونی و مالی تخطی می کند
  • عضو که بدون اجازه ی کتبی از سایت بخشی یا تمام حقوق خود را به شخص ثالث واگذار نماید.
  • عضو اطلاعات تجاری مرتبط با مشتریان و یا استعلامات فروش را بدون اجازه کتبی از سایت به فروش برساند.
  • عضو در هر نوع طرح یا فعالیت، به منظور تخریب عملکرد طبیعی سیستم های کامپیوتری و شبکه ای سایت فعالیت کند.
  • عضو در تعهدات و التزامات موارد بند 6 قانون شکنی کند.
  • عضو نتوانسته است نقض این توافق نامه را بجز مواردی که در بندهای 1 تا 7 این ماده طی 10 روز کاری پس از ابلاغ توسط سایت اصلاح شده است، اصلاح کند.
  • عضو نقض موارد ذکر شده در بند (1) تا (7) را برای 3 بار یا بیشتر تکرار کند.
  • عضو اجرا و انجام شرح وظایف خود را متوقف کند و یا در پرداخت دیون خود کوتاهی کند.
  • عضو و/یا مدیر(های) آن، کارمند(ها) یا نماینده(ها)ی تحت کنترل وی در معرض هرگونه تحریم اقتصادی یا تجاری از هر نهاد دولتی ، بین المللی یا نظارتی باشد، یا سایت دلیلی بر این باور داشته باشد، مشروط بر این که اگر سایت از حق فسخ خود طبق این بند 8.1 (11) استفاده کند. سایت ممکن است ، بنا به اختیار خود (اما نه به عنوان تعهد) ، ظرف 90 روز به بخشی یا تمام هزینه های هرگونه خدمات بلااستفاده برای بقیه دوره خدمات پس از تاریخ فسخ، به عضو مسترد گرداند.
 • اگر قرارداد بر طبق بند قبلی 1-8 و سایر مفاد فسخ شود، سایت حق امتناع از انتفاع خدمات فعلی و آتی را توسط عضو دارد. علاوه بر این ، سایت حق دارد در صورت وقوع هر وضعیتی که در بند 8-1 (11) شرح داده شده از هرگونه تمدید دوره یا گسترش خدمات خودداری کند.
 • در صورت عدم دریافت حق اشتراک از سوی سایت بعد از گذشت 10 روز از تمدید خودکار، حق فسخ و منقضی کردن آن بلافاصله و بدون اطلاع از سوی سایت محفوظ و بلامانع است.
 • علی رغم مفاد ذکر شده در بند 8، سایت می تواند در هر زمان که بخواهد و طی 14 روز کاری و با اطلاع رسانی کتبی، بدون هیچ دلیلی، این توافق را فسخ نماید. چنین موردی باید بدون غرض ورزی و با رعایت تمامی حقوق و تعهدات عضو و سایت انجام بگیرد. سایت موظف است بنابر صلاحدید خود، و ظرف 90 روز، مبالغ دریافتی از عضو را برای خدماتی که ارائه نکرده است، مسترد نماید.
 • این تنها وظیفه عضو است که سایت را از یک حساب معتبر و قانونی مجاز برای دریافت هرگونه وجهی که به موجب این توافق نامه به آن پرداخت می شود ، مطلع سازد. سایت مسئولیتی در قبال تأخیر یا عدم دریافت منابع مالی توسط عضو ناشی از اطلاعات ناقص یا نادرست ارائه شده توسط عضو ندارد و سایت فقط از تلاشهای تجاری معقول خود برای ارتباط با عضو در رابطه با هرگونه تأخیر یا خرابی استفاده می کند.

 

9-         فورس ماژور

 • تحت هیچ شرایطی سایت مسئولیت هرگونه تأخیر یا خرابی یا اختلال در خدمات که ناشی از رویداد های طبیعی، نیروها یا علل خارج از کنترل معقول آن ، از جمله بدون محدودیت ، حوادث قهری، خرابی های اینترنتی، رایانه، خرابی های ارتباطات از راه دور و یا تجهیزات دیگر، خرابی برق، اعتصاب، اختلافات کارگری، شورش ، شورش ، آشفتگی مدنی ، کمبود کار یا مواد ، تروریسم ، جنگ ، اقدامات دولت ، دستورالعمل دادگاه ها یا دادگاه های داخلی یا خارجی را نمی پذیرد.

 

10-       موارد کلی

 • این قراداد، متشکل از توافقات کلی میان عضو و سایت سایت و به منظور مقرر داشتن انتفاع از خدمات است.
 • این قراداد، بر طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و بدون توجه به مفاد قانونی مورد تعارض ، مقرر شده است. طرفین قرارداد باید هر نوع منازعه را از طریق مذاکره حل نمایند و یا در غیر اینصورت خود را تسلیم محاکم قانونی و ملی کشور ایران نمایند.
 • هرگاه یکی از مفاد این قرارداد باطل و غیر قابل اجرا شود؛ آن مورد از قرارداد حذف و مابقی مفاد؛ همچنان نافذ و به قوت خویش باقی خواهد ماند.
 • عناوین به کار برده شده در متن قرارداد صرفاً به عنوان مبنای مقایسه ای هستند و معیاری برای تعریف ، انحصار، و یا توصیف دامنه ی آن بخش نیست.
 • هرگونه قصور سایت به منظور اعمال و استعمال حقوق اش در ذیل قرارداد نباید موجب فسخ آن حقوق شود. فسخ موارد صرفاً از طریق کتبی امکان پذیر است.
 • سایت حق واگذاری این قرارداد را به هر فرد یا موسسه ی مستقل دیگر دارد اما شرکت های عضو نمی توانند این قرارداد را به فرد یا موسسه ی مستقل دیگر واگذار نمایند.
 • اگر میان نسخه ی انگلیسی قرارداد و هر نسخه دیگر این قرارداد که به زبان دیگر ترجمه شده است تضادی ایجاد شود، نسخه انگلیسی آن نافذ و مستولی است.